VOLG ONS

OVER HERGEBRUIK THERESIAKERK

IDEE
Opdrachtgever Hergebruik Gebouwen heeft een onderzoek gedaan naar de haalbaarheid voor hergebruik van de Theresiakerk. Hieruit is een aantal mogelijkheden naar voren gekomen; één daarvan is leisure. De aandacht gaat dan specifiek uit naar een hotelfunctie voor langdurig verblijf in combinatie met de mogelijkheid tot een restaurant en zaalfuncties. Deze functiewijziging zal voor de omgeving geen grote veranderingen met zich mee brengen.

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

KEUZES
Het huidige gebouw heeft een introvert karakter. Om het geschikt te maken voor het nieuwe gebruik zal veel aandacht moeten worden besteed aan het creëren van een open gebouw.

Uitgangspunt bij optimalisatie van economisch- en ecologischverantwoorde, evenwichtige investering is om zo min mogelijk te slopen aan het gebouw en hierdoor de structuur heel te laten. De kerk wordt weer in originele staat gebracht, zoals in de bezuinigde versie gebouwd. Om de maximale vloeroppervlakte te behouden worden er op verdiepingshoogte 6 appartementen toegevoegd. Deze steken gedeeltelijk buiten de muren en maken gebruik van de bestaande structuur aan de binnenzijde. De dakafwerking aan de buitenzijde is panbedekt en de wanden worden met zink afgewerkt; deze materiaalkeuze blijft dicht bij het originele ontwerp en maakt de toevoeging goed herkenbaar.

  • Duurzaam, Hergebruik

AANDACHTSPUNTEN

Door de slechte warmteweerstand van de bestaande gevels en het dak is ervoor gekozen om nieuwe vormen in en aan het
bestaande gebouw te maken. Deze nieuwe delen voldoen aan de huidige te stellen eisen en delen het grote volume op
in overzichtelijke ruimten. Om het huidige grote volume van de kerk toch goed te kunnen blijven ervaren, is er
veel met glas gewerkt.Door deze aanpak is het afgeschermde gedeelte met weinig energie te reguleren.

Ook toepassing van aardwarmte voor verwarming en zonnecollectoren
voor elektriciteit maken het gebouw toekomstbestendig.

Image is not available
Image is not available
Slider