In het samenwerkingsverband projectbureau Hergebruik Gebouwen is een offerte uitgebracht voor de Gemeente Losser om deze te ondersteunen het huidige gemeentehuis op een voor de toekomstbestendige manier aan te passen. Huidig gebruik (door o.a. het nieuwe werken) voor de gemeentelijke functies beslaat nog 40% van de ter beschikking staande oppervlakte.

Het idee om aan derden te verhuren is in ontwerp uitgewerkt, Hergebruik gebouwen is gevraagd om hierover 6 vragen van de raad en het college te beantwoorden en eigen ideeën in te brengen.

Bewaren

Bewaren

Bewaren