Het college van B&W heeft in maart dit jaar een vergunning verstrekt voor de bouw van het Insect Huis. Helaas zijn de bezwaarmakers in beroep gegaan bij de Raad van State. Het gaat daarbij om de procedure.

Eind oktober is de zitting gepland; gezien de zorgvuldigheid van de voorbereiding gaan we ervan uit dat er geen onvolkomenheden in de procedure zijn en er door de rechters geen bezwaar ontvankelijk wordt verklaart.

 

Bewaren

Bewaren