In het samenwerkingsverband projectbureau Hergebruik Gebouwen is in 2013 een kansenanalyse uitgevoerd voor herontwikkeling van het Stadhuis Almelo

Ondertussen is er een bieding uitgebracht met een ‘bidbook breeed’, hierin is opgenomen wat we willen uitvoeren, vervolgens met wie dit wordt voorbereid en hoe het gerealiseerd zal worden.

Er zijn gebruikers èn investeerders voor de beschikbare 17.000 m2.

Hergebruik Gebouwen ziet uit naar de beslissing van het college en de raad om haar plan te laten realiseren.

Naar ons idee, en met ons dat van vele anderen, is het vanzelfsprekend dat dit bijzondere gebouw wordt hergebruikt. Het is een landmark in de stad, het laatst-ontworpen gebouw van de beroemde architect Oud, en door de voorgestelde invulling een opwaardering van dit stuk centrumgebied.

Zie ook project

Zie Doorbraak voor Stadhuis Almelo

 

Bewaren

Bewaren

Bewaren