Over het winkelgebied van Almelo blijft discussie mogelijk. Feit is dat er op dit moment een te grote leegstand is. Om de ‘Grotestraat’ aantrekkelijk te houden is het naar mijn mening belangrijk om de panden in gebruik te houden. Om reuring te krijgen heb je mensen nodig, als deze ook in de Grotestraat wonen zal die vanzelf ontstaan.

Behalve voor bewoning is er door de Gemeente Almelo een programma opgestart om samen met de ondernemers de gevels op te knappen; hiervoor is 100.000,- euro subsidie beschikbaar gesteld. Een duw in de rug om plannen te kunnen maken. Verder is er een nieuw ontwerp voor straatmeubilair ontwikkeld en intussen uitgevoerd.
Makelaars geven aan dat er meer belangstelling is om winkel m2 te huren. Toch blijft er nog veel op een andere manier op te lossen!

Om een beeld te geven hoe dit eruit zou kunnen zien heeft Phi in een 3D model een pand van winkel naar drie woningen gewijzigd. Bij dit pand is geprobeerd om de oorspronkelijke situatie in een nieuw jasje te steken. Woningen die voldoen aan de laatste kwaliteitseisen, duurzame oplossingen die levensloop bestendig zijn. De historie van dit pand gaat ver terug in de tijd, van oorsprong een woonhuis dat in 1919 verbouwd werd tot een bankkantoor van de ‘Amsterdamsche Bank te Almelo’. Vanuit het oorspronkelijke ontwerp was de begane-grondvloer 30 cm. hoger gemaakt, de uitkijk van binnenuit was hierdoor beter, en de inkijk minder. Een uitgangspunt dat weer meegenomen is voor de woningen. De gevelindeling op de begane grond is weer opgepakt vanuit het eerste ontwerp, een voordeur met stoepje die nu de ingang vormt voor de drie woningen.

Iedere laag heeft een complete woning, wel met verschillende kwaliteiten natuurlijk. In dit voorbeeld is er voor iedere woning een balkon of buitenruimte. Door deze aanpak blijft de Grotestraat gezellig door de dag heen, waar je niet alleen bezoekers maar ook bewoners ontmoet. De reuring die we zo graag in ons winkelgebied hebben.

Zie ook Idee leegstaande panden Almelo

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren