Als uw gebouw niet meer in te vullen (te verhuren) is met de mogelijkheden van de huidige bestemming, is een onderzoek naar hergebruik een goede optie. Graag overleggen we met u over de mogelijkheden om deze aanpak vorm te geven. Afhankelijk van de omvang kunnen we opschalen naar het niveau van projectbureau Hergebruik Gebouwen, waarin veel adviseurs en uitvoerders meewerken aan in eerste instantie niet verwachte oplossingen.

Bewaren

Bewaren

Bewaren