Afgelopen 26 januari is via Stichting projectbureau Hergebruik Gebouwen een bieding gedaan om het stadhuis te kopen en te verbouwen. De financiering is rond, het mooie erfgoed gebouw kan opnieuw in gebruik genomen worden om er te wonen en recreëren. Een plan met duurzame oplossingen die levensloopbestendig zijn.

Sinds ons vorige bericht zijn er veel veranderingen opgetreden, een belangrijke is dat onze groep werd versterkt met de ontwikkelaar Project Initiator.
In deze samenstelling is het programma voor de invulling van het stadhuis nogmaals ter discussie gesteld om concurrentie met het binnenstadsplan en de huidige woonvisie van Almelo te voorkomen.
Opvolgende gesprekken met geïnteresseerde beleggers hebben tot het definitieve programma van eisen geleid, waarin mooi wonen ontmoeten, health en fitness belangrijke thema ‘s vormen.
De bewoners krijgen de beschikking over de oude burgerzaal die als ontmoetingsruimte zal worden ontworpen. Het voormalig personeelsrestaurant wordt health- en fitness ruimte.
Om de binding met de omgeving in te vullen – het oude stadhuis was een ontmoetingsplaats voor de burgers – kunnen de faciliteiten ook via de bewoners van het ‘Oude Stadhuis’ ingehuurd worden.
De voormalige entree wordt restaurant, met een externe uitbater.
Wonen in het ‘Oude Stadhuis’ is een permanent vakantiegevoel.

Een belangrijke stap moet nu ingevuld worden door het College en de Raad. 9 Februari zal het College een advies formuleren voor de raad hoe het ‘Oude Stadhuis’ te gebruiken; vervolgens zal 16 februari in een politiek beraad het advies bediscussieerd worden.

De planning van de investeerder is erop gericht om zo spoedig mogelijk tot realisering over te kunnen gaan. Hiervoor zullen de benodigde vergunningen moeten worden verleend. Voorbereiding en aanvraag worden bij toewijzing direct opgestart, dit is belangrijk om zo spoedig mogelijk te kunnen starten met het restaureren van de gevels.
Aanpassing van het gebouw zal ongeveer 22 maanden in beslag nemen. Als er voldoende vaart in het voorbereidingsproces blijf,t kan deze bouw gereed zijn binnen de termijn van de realisering van het binnenstadsplan.
Ons project sluit naadloos aan bij de invulling van de ambities die uitgesproken zijn in de ‘visie binnenstadsplan Almelo’

 

Voortraject Stadhuis Almelo

 

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren