VOLG ONS

Ook Phi ontwerpt al jaren circulair

Wij ondersteunen de 5 BNA ontwerp principes die in onze ontwerppraktijk worden toegepast:

  1. Een circulair businessmodel is het startpunt voor circulaire architectuur. (zie visie Phi)
  2. De natuur is inspiratiebron en schoolvoorbeeld van circulariteit. (co-founder Stichting projectbureau Hergebruik Gebouwen)
  3. Een bouwwerk is aanpasbaar en flexibel gedurende zijn leven. (reden voor oprichting Hergebruik Gebouwen)
  4. Een bouwwerk inclusief zijn componenten is eenvoudig te (de)monteren en construeren.
  5. De bouwmaterialen zijn kwalitatief hoogwaardig, niet toxisch en eenvoudig herbruikbaar. (indien mogelijk hergebruik / als component of grondstof) (zie ook circulaire economie)