VOLG ONS

PHI ARCHITECTUUR ONDERNEEMT MAATSCHAPPELIJK VERANTWOORD DOOR ZICH BEWUST TE RICHTEN OP DE WAARDE VAN HET GEBRUIK VAN HET GEBOUW

MISSIE

Phi Architectuur wil samenwerken in projecten om ontwerpen te maken, opdat gebouwen worden hergebruikt, verbouwd of nieuw gebouwd. We hebben ervaring met wonen, werken en leisure.

Phi kan de rol als ontwerper, adviseur, of beide op zich nemen. Uitgangspunt is dat de gebouwen passen binnen de mogelijkheden die de ruimte in de leefomgeving biedt, en in zich de ruimte te ontwikkelen voor het programma van eisen van de opdrachtgever. Hierbij streven we naar optimalisatie van economisch en ecologisch verantwoorde mogelijkheden.

Het resultaat is een gebouw dat zich steeds opnieuw laat ontdekken, een rijk eindproduct waarvan de waarde de investering overstijgt.

Bewaren

VISIE

Vertrouwen, verantwoordelijkheid en open communicatie zijn de drie bouwstenen voor samenwerking. Complementaire kennis en ervaring zijn de aanvullende voorwaarden voor een volwaardig proces.

Phi heeft gekozen voor Powerful Partnership, langdurige samenwerking, noodzakelijke voorwaarde om een volwaardig proces aan opdrachtgevers te kunnen garanderen en om mede-investeerder te kunnen zijn in nieuwe ontwikkelingen. (Phi Architectuur is co-founder van Stichting projectbureau Hergebruik Gebouwen)

Wat deze ontwikkelingen betreft richt Phi zich op circulaire economie door in zijn ontwerpen componenten toe te passen die een biologische of technische kringloop kennen. Verder streeft Phi Architectuur naar een energie-neutraal ontwerp.

 

MAATSCHAPPELIJK VERANTWOORD ONDERNEMEN

Phi Architectuur onderneemt maatschappelijk verantwoord door zich bewust te richten op de waarde van het gebruik van het gebouw, de economische en ecologische waarde en de waarde van het gebouw in het omliggende gebied.

Hieronder volgen drie aandachtsgebieden waaraan Phi Architectuur expliciet aandacht besteedt:

Door samenwerking tussen de deelnemers van een Phi-project wordt vanuit verschillende bureaus en bedrijven specifieke kennis geleverd. Uitgangspunt hierbij zijn de door VISI benoemde rollen in het proces van het project. De samenwerking wordt eenvoudig door onze vooraf vastgestelde protocollen t.b.v de samenwerking.

Lange-termijnsamenwerking van Phi Architectuur binnen projectbureau Hergebruik Gebouwen, een stichting waar Guus Zeillemaker co-founder is, geeft de meerwaarde dat veel kennis van leden direct inzetbaar is. Door de langdurige samenwerking investeren we in elkaars innovaties, en delen zo in projectopbrengst. Daarnaast zijn er via het netwerk deelnemers beschikbaar om nog ontbrekende kennis aan te vullen. Per project zijn nieuwe deelnemers eenvoudig en efficiënt in te wijden via de protocollen die Hergebruik Gebouwen digitaal beschikbaar stelt.

Duurzame productie is voor ons een bewuste, toekomstgerichte keuze. We streven er onder andere naar om zo te produceren, dat componenten een biologische of technische kringloop hebben.

Binnen alle projecten die door Phi Architectuur worden uitgevoerd, wordt permanent informatie gedeeld tussen de rollen van het betreffende project, en vastgelegd. Deze documenten van deelwerkzaamheden zijn inzichtelijk beschikbaar, zodat de opvolger in het realiseringsproces toetsbaar zijn startdocument kan accepteren.

Per project zijn organisatie- en planninginformatie voor alle rollen toegankelijk en inzichtelijk. Ook het feit dat alle stakeholders in het project worden geïnformeerd vanuit één van de rollen leidt tot transparantie. Het delen van informatie wordt via een Project-Cloud geregeld.


SAMENWERKING
MET PROJECTBUREAU
HERGEBRUIK GEBOUWEN

Vanaf de opstart is Guus Zeillemaker betrokken geweest bij de oprichting van de Stichting projectbureau Hergebruik Gebouwen, een samenwerking van adviseurs, aannemers en leveranciers. Dit multidisciplinaire samenwerkingsverband levert voor hergebruik van bestaande gebouwen herontwerpen, adviezen en realiseringstrajecten. Behalve aan technische innovaties wordt daarbij veel aandacht besteed aan financiering en ecosysteem-vriendelijke oplossingen.

Bewaren

Bewaren

Bewaren